Creació del Consell de Delegades i Delegats de classe

El dijous 17 de desembre es va celebrar la primera reunió de coordinació de delegades i delegats de classe d’aquest curs per videoconferència.

En aquesta reunió es va fer la presentació de l’equip impulsor, format per les mestres Blanca Aragó, Judit Torrent, Eva Rodríguez i Marta Torres, i de la coordinadora, Mayra Noguera.

Es va parlar dels objectius de l’òrgan de coordinació de delegades i delegats, en la línia de tenir un vincle molt més estret entre les famílies i l’escola, així com per aconseguir l’apropament d’aquelles famílies que els costa més participar.

Es va fer la proposta d’instaurar la figura de la família mentora o apadrinament de families. Es tracta de donar suport a aquelles famílies que tenen certes dificultats per comprendre bé els missatges de l’escola i conseqüentment per respondre adequadament als comunicats i als requeriments del centre. La família que fa l’apadrinament pot ajudar a la família que ho necessita en aquest sentit i d’aquesta manera crear una comunitat de suport i col·laboració. El primer pas acordat va ser el d’identificar les families que necessiten aquest apadrinament i fer-ne un llistat de cada grup classe.

També es va prendre l’acord de fer una revisió dels membres de cada grup de whatsapp per a comprovar que no hi falta ningú de cap classe. D’aquesta manera es vol garantir que tothom està connectat i pot rebre informació extra per mitjà del grup o fer preguntes si ho necessita.

Finalment, es va agraïr a totes les persones assistents que haguessin acceptat formar part d’aquest equip que serà un dels nexes entre les famílies i l’escola, sempre amb la finalitat de millorar la comunicació i la col·laboració família-escola.

Aquesta va ser la presentació de la reunió: