Subvencions ajuntaments

Els Ajuntaments de Premià de Dalt i Premià de Mar dediquen importants partides econòmiques per fomentar l’èxit escolar i la equitat educativa. Aquest curs les subvencions que rebrem seran:

L’Ajuntament de Premià de Dalt subvenciona els llibres de text fungibles.
L’Ajuntament de Premià de Mar subvenciona els llibres de text fungibles i material educatiu.

FAMÍLIES DE PREMIÀ DE DALT:
Les famílies veuran reduïda la quota de material fungible en 28€ corresponents al retorn de la part proporcional de la quota de material del curs passat els dies que l’escola ha estat tancada durant el confinament, per tant la quota final d’aquest any serà de 52€.
La quota de llibres està subvencionada per l’Ajuntament de Premià de Dalt.

FAMÍLIES DE PREMIÀ DE MAR:
Les famílies veuran reduïda la quota pel retorn de les sortides no realitzades durant el curs 2019-20. La despesa de sortides de cada curs ha estat diferent, per això informarem a les famílies de la quantitat a descomptar per cada alumne.
Encara no tenim confirmada la quantitat de la subvenció de l’Ajuntament de Premià de Mar, per aquest motiu de moment no es passarà la quota de llibres. Us informarem quan signem el conveni amb l’Ajuntament.

FAMÍLIES D’ALTRES MUNICIPIS: tindran les mateixes quotes gràcies a un acord entre l’ escola i l’AMPA.