TEA – Taller d’estudi assistit (Full d’inscripció per descarregar i lliurar al centre en word)

Taller d’estudi assistit

 (Full d’inscripció per descarregar i lliurar al centre en word)

⇓ inscripcio TEA 2018

 

A C T I V I T A T D I E S   I   H O R A R I P R E U
AULA ESTUDI    (dos dies)

 

Dimarts i dijous:

de 15.30 a 17 h

100 € trimestre
AULA ESTUDI (dimarts)

 

Dimarts

De 15.30 a 17 h

60 € trimestre
AULA ESTUDI (dijous)

 

Dijous

De 15.30 a 17 h

60 € trimestre

 

Les activitats extraescolars s’iniciaran sempre i quan s’arribi a un mínim d’alumnes.