Idiomes (Full d’inscripció en WORD per lliurar en el centre)

Idiomes

Full d’inscripció en WORD per lliurar en el Centre

⇓ Full d’inscripció d’idiomes (2018)

El centre organitza cursos d’anglès o francès extraescolar per tal que els alumnes tinguin l’oportunitat de millorar les seves destreses de comunicació escrita i oral alhora que revisen el vocabulari i gramàtica que corresponen al seu nivell.

Considerem que un grup reduït (de 6 a 12 alumnes) permet que els alumnes tinguin un nivell més homogeni i puguin tenir més temps real de pràctica oral en situacions quotidianes i amb activitats de teatralització (role-play) on l’alumne s’aixeca de la cadira i interactua de forma més natural i relaxada amb els seus companys.

A continuació detallem les característiques dels cursos que oferim:

  1. a) anglès: nivells A1+ a B2+  (de fals principiant a First Certificate)

dimarts i dijous de 15.30 a 17 hores (possibilitat d’escollir només un dia)

                        Curs de conversa amb correcció gramatical. No es tracta d’una activitat de repàs sinó de pràctica oral i de gramàtica en situacions reals per tal d’afermar les destreses comunicatives.

                        Alumnes: mínim 6 i màxim 12 per grup

Preu: 40€/mes (1 dia setmanal) o 70€/mes (2 dies setmanals)

  1. b) francès: nivells A1 a B2 (francès general)

dimarts o dijous de 15.30 a 17 hores (un dia setmanal)

                        Per alumnes que han escollit el francès com a primera o segona llengua estrangera, genera més oportunitats per treballar la comunicació oral i escrita adaptada a cada nivell, i per passar amb èxit els exàmens del DELF.

                        Alumnes: mínim 6 i màxim 10 per grup

Preu: 50€/mes (1 dia setmanal)