Pla d’obertura juny 2020

 

Aquest és el pla d’obertura de juny de l’Angeleta, on s’explica com i quan es farà el final de curs, el lliurament de butlletins, l’organització, els horaris, els espais, els requisits de l’alumnat i del personal per poder assistir al centre, el espais, fluxos de circulació, entrades i sortides, les pautes bàsiques de ventilació, neteja i desinfecció i les mesures de prevenció i de protecció generals. Caldria, doncs, llegir-lo per estar-ne informats.