Love of my life

La Carla, alumna de l’específica de Música de 4t d’ESO, interpreta com veurem en aquest vídeo la cançó Love of my life del grup anglès Queen a la guitarra. Aquesta cançó, escrita pel desaparegut líder de la banda Freddy Mercury, va esdevenir un gran èxit, un dels primers del grup de Mercury.