El nou timbre de l’Angeleta

Des d’aquesta setmana, el timbre de l’Angeleta ja no és estrident. Ara sona una cançó, cosa que fa que l’entrada i la sortida siguin més suaus i més esglaonades, sense allaus. Això afavoreix tenir un ambient més relaxat, com ja havien comprovat en el seu moment a les escoles de San Tomé i As Covas.