Com retornar ecobooks amb iddink

Per retornar els ecoBooks am iddink, heu de seguir les instruccions de com retornar_2020_2_jpg , que són aquestes: 1. Cal obtenir-ne l’albarà. 2. Cal reunir els ecoBooks a retornar i comprovar que coincideixin amb els de l’albarà. 3. Reviseu els ecoBooks. 4. Incloueu l’albarà de recollida a la primera plana. 5. Fiqueu-los en una caixa 6. Porteu-los a l’agència de transport. En teniu més informació clicant a la imatge.