Fulls d’inscripció de totes les activitats extraescolars

Els podeu consultar més detalladament al menú superior de la web a
Serveis/Activitats Extraescolars
i a continuació us facilitem els respectius enllaços en aquesta mateixa notícia per poder fer tots els tràmits necessaris:
Activitats esportives: http://agora.xtec.cat/iesangeletaferrer/wp-content/uploads/usu499/2014/02/AEEAF-activitats-esportives.docx
Taller d’estudi assistit, TEA: http://agora.xtec.cat/iesangeletaferrer/wp-content/uploads/usu499/2017/09/inscripcio-TEA-2017.docx
Estudi d’idiomes (anglès i francès): http://agora.xtec.cat/iesangeletaferrer/wp-content/uploads/usu499/2017/09/inscripcio-idiomes-2017.docx