Projectes per a la Sostenibilitat a 1r d’ESO

Projectes per a la Sostenibilitat a 1r d’ESO  –   CURS 2018-2019

Treball per projectes a primer d’ESO

Primer projecte: Setembre 2018 – febrer 2019

Aquest curs 2018/2019, el nou equip directiu de l’INS Angeleta Ferrer i Sensat (Sant Cugat del Vallès) ha volgut implementar el treball per projectes a primer curs d’ESO, amb una durada de setze sessions per quadrimestre (dues hores setmanals). Un equip de dotze professors i professores (mireu el quadre) de diferents àmbits, el científico-tecnològic, el lingüístic, l’artístic i el d’educació física, coordinat per la professora Noemí Acedo, són els encarregats de dur-los a terme. Amb una perspectiva transversal i treballant en xarxa, es va proposar prendre com a punt de partida una qüestió a la qual s’havia de donar una resposta més o menys immediata i, a més, afecta tota la comunitat educativa: La transformació de l’institut en un lloc més sostenible i la implicació de tota la comunitat educativa en la conservació de l’entorn. Dit amb unes altres paraules, a tot l’equip ens semblà prioritari que hi hagués una presa de consciència des del primer curs entorn el mediambient i una responsabilització sobre les pròpies accions, diàries, que contribueixen a què hi hagi un canvi, i que tenen grans i  greus repercussions.  Amb aquests objectius, des de començament de curs fins al febrer, s’està desenvolupant el projecte que porta per títol, Quines propostes faries per fer d’aquest institut un lloc més sostenible? Educació ambiental i consevació de l’entorn, que s’articula bàsicament en cinc eixos, entorn dels quals es fa una recerca i es treballa:

  1. La nostra petjada ecològica; 2. La gestió dels residus: reciclatge; 3. L’estalvi energètic (aigua i llum); 4. Els hàbits saludables (nutrició i esport); 5. Consum responsable (indumentària i tecnologia).

 El producte final és un vídeo i un cartell informatiu (per grups col·laboratius), que demostrin la transformació efectiva de l’institut en un lloc més sostenible.

 Equip encarregat de dur a terme els dos projectes a primer d’ESO

 

 

 

 

Segon projecte: Febrer – juny 2019

Tenint en compte que l’INS Angeleta Ferrer es troba al bell mig del Parc Central, un espai natural que pot convertir-se en una oportunitat per apropar-se des de l’àmbit educatiu al mediambient, treballant la conservació de l’entorn, el coneixement de les espècies naturals i el respecte de la biodiversitat. A més, el nostre centre compta amb un espai, l’hort, els responsables del qual, la coordinadora Anna Castellví i el professor Àngel Bellver vetllen per mantenir-lo viu i hi cultiven amb l’alumnat de segon curs d’ESO, que fan l’optativa d’hort, plantes aromàtiques i hortalisses. Així, en una conversa informal, va sorgir la idea de resignificar aquest espai i transformar-lo en un lloc on fos possible la trobada, l’aprenentatge i l’intercanvi de coneixements, experiències, lectures, etc. Això no vol dir que ara no ho sigui, sinó que s’hauria d’acondicionar l’espai per tal de convertir-lo en aquest lloc que es pretèn obrir a nous reptes.

A més, el fet de centrar l’activitat del segon projecte a l’hort escolar, L’hort com a lloc de trobada, aprenentatge i intercanvi, suposa establir una línia de continuïtat amb el primer projecte, ja descrit. Centrats tots dos projectes en el mediambient i el respecte a la natura, la finalitat és contribuir en la mesura del possible en la conscienciació cap a la necessitat de conservar l’entorn i redescobrir el contacte amb la terra.

La coordinadora de projectes ha dissenyat sis tallers que tenen com a comú denominador que el producte final d’aquests es materialitzi en una intervenció a l’hort. Tot i així, les activitats que es duren a terme les decidirà el professorat responsable del taller. Així, els tallers que es proposen, prenent com a punt de partida els objectius del projecte i les necessitats detectades a l’hort, són:

Taller 1. Construïm un hotel d’insectes – D’acord amb els responsables de l’hort, l’Anna Castellví i l’Àngel Bellver, es necessiten cultivar determinades plantes que agraden als insectes, per tal que no facin malbé les hortalisses que estan creixent a l’hort. Per tant, per aconseguir una collita ecològica que no hagi utilitzat pesticides, cal fer l’estudi de les plagues que ataquen els cultius que tenim a l’hort i buscar les plantes que mengen (constituïr-les en el seu “hotel”).

Professora responsable: Lucía Pons (Biologia i Ciències de la terra)

Taller 2. Fem un herbari de plantes remeieres – A l’hort hi ha una zona de plantes aromàtiques, tot i així es pot ampliar la zona, estudiar els usos d’aquestes plantes, tant gastronòmics com medicinals. Cal també fer un herbari i cartells que les identifiquin.

Professora responsable: Pilar Trías (Física i química)

Taller 3. Creem una zona de lectura i repós – L’espai és prou gran com per idear una zona on es poden fer sofàs amb pal.lés, alguna prestatgeria per anar recopil·lant llibres de diferents temàtiques relacionades amb l’hort, alguna tauleta que doni caliu i convidi a seure-hi, llegir, conversar… Caldrà, doncs:

  1. Fer el disseny de l’espai que s’ha de transformar
  2. Construir allò que haguem dissenyat
  3. Pintar-ho a mà entre tots/es
  4. Transformar l’espai amb tot allò que s’hagi construït!

Professor responsable: Rafa Benlliure (Llengua anglesa i coordinació d’informàtica)

Taller 4. Celebrem un contacontes – Fa dues setmanes que es va celebrar al Baixador de Vallvidrera el I Festival Liternatura, on es van fer xerrades i presentacions de llibres que conjuguen l’amor per les lletres amb el respecte i l’admiració cap al mediambient i la natura. Hi ha un ampli recull de llibres (d’assaig i de ficció) que ens parlen de la natura amb perspectives ben diverses. Aquest taller de caire més literari tindrà com a propòsit fer un recull d’aquests llibres, triar-ne alguns per llegir-los i/o presentar-los durant l’última sessió a la resta d’alumnat del projecte. El format contacontes pot ser engrescador!

Professores responsables: Mercè Rodó (Ed. Visual i plàstica) i Rosa Corona (Llengua catalana i literatura)

Taller 5. Imaginem ca(p)ses niu per als ocells – Tot i que és difícil que vinguin, podem estudiar quins hi ha per Sant Cugat i fer caixes-niu. La Fundació SeoBirdLife ens ha assessorat al respecte https://www.seo.org/2018/03/13/mesdelosnidos-el-reto-de-construir-una-casa-en-el-jardin/).

Professor i professora responsables: Florenci Jové (Llengua francesa) i Patricia Seijas (Llengua catalana i literatura)

Taller 6. Arbres: catedrals vives – Actualment, hi ha un projecte anomenat “Catedrales vivas”, que s’encarrega de protegir els arbres centenaris de tota la península i recollir la seva història. En aquest cas, en el pati tenim molts arbres de diferents espècies sobre els quals ho desconeixem tot. Aquest taller podria servir per posar remei a aquesta desconeixença i per estudiar quina importància tenen els arbres a les nostres vides. Com que els del pati tenen una malaltia i se’ls ha hagut de tal·lar, es podria utilitzar aquest fet per estudiar què ha passat, com es pot evitar, quins altres pendran el seu lloc, quin sentit simbòlic tenen els arbres, etc.

Professor i professora responsables: Carlos Ramos (Ed. física) i Noemí Acedo (Llengua castellana i literatura i coordinació de projectes).