Tecnologia

 

A l’Angeleta, hi tenim 2 tallers de Tecnologia, ubicats als soterranis 1 i 2, on podem trobar material i eines per a l’aprenentatge de l’assignatura:

  • martells
  • barrines
  • serres
  • tornavisos
  • trepants elèctrics
  • soldadors
  • fonts d’alimentació
  • material elèctric per a pràctiques
  • material d’electrònica