Aula d’anglès

L’Aula d’Anglès, que és l’aula 203, situada al segon pis de l’institut, és un espai pensat i dissenyat per a la didàctica d’un idioma i, per tant, conté tot un seguit de material adient per a l’ensenyament i l’aprenentatge de la Llengua Anglesa:

  • biblioteca de préstec
  • jocs
  • cartells
  • ordinadors portàtils
  • DVDs
  • vídeos
  • pantalla
  • projector
  • taules per grups