Convocatòria d’ajuts per a activitats d’estiu

Us informem que del 3 al 14 de maig estarà oberta la convocatòria per sol·licitar ajuts econòmics per fer front a les despeses d’activitats d’estiu 2021. Els ajuts estan destinats a infants i adolescents nascuts entre el 2003 i 2017, i que visquin i estiguin empadronats a Sant Cugat

A la pàgina web municipal hi ha disponible tota la informació i es pot fer el tràmit telemàtic, també es pot fer presencialment amb cita prèvia:

https://seu.santcugat.cat/seu/ProcedimientoTabs.aspx?tab=1&idProc=266&idnct=1172&x=tSqqby5VEpMtQnxCEHLldw

Per consultes, les persones interessades poden escriure a: beques@santcugat.cat o trucar al 935657000 i preguntar per Serveis Socials.