La cohesió de grup

Com ser un bon company? Com escoltar els altres? Com valorar tothom? Com no discriminar, infravalorar o censurar les opinions dels altres? Cal fomentar la cohesió, els grups participatius i democràtics, el bon ambient, el dret a opinar de tothom i la cooperació. El dimarts 22 d’octubre, des de l’Oh!ficina Jove de Sant Cugat van fer una Tutoria a 1r ESO D -i durant els propers dies es farà a les altres classes- sobre la cohesió de grup.