Protocol confinament

Aquest és el protocol que es seguirà en cas que calgui confinar el centre o algun dels grups de l’institut arran de la situació actual: Protocol confinament