Visita a la Borsa

El dimarts 10 de desembre, els alumnes del 1r de Batxillerat social que cursen les matèries d’Economia o d’Economia i Organització d’Empreses van visitar la Borsa de Barcelona i a una entitat bancària. A la Borsa, hi van poder veure in situ com és un mercat de valors, on es compren i es venen accions, obligacions i derivats sota la llei de l’oferta i la demanda.