Punt d’informació sobre els refugiats

Uns alumnes de Batxillerat que fan el Treball de Recerca sobre els refugiats, un cop han constatat a través de les enquestes que la gent en té molt desconeixement, instal·laran un punt d’informació al nostre institut per resoldre els dubtes de la gent interessada en el tema, així com conscienciar, proposar ajudes, informar i ajudar als refugiats saharauís.