Campanya de Solidaritat NADAL 2014

Benvolguts,
Ja fa vuit anys, vàrem iniciar una Campanya de Solidaritat amb l’organització Banc dels aliments, per tal de recollir selectivament uns productes concrets.
És una activitat que l’alumnat de 2n d’ESO organitza amb un seguiment per part dels tutors i tutores, i amb la col.laboració de… Llegeix més»

Publicació de formalització de contractes

FORMALITZACIÓ DEL contracte de serveis de MENJADOR 
Avui 16 de novembre de 2014 s’ha FORMALITZAT el nou contracte del servei de menjador, mitjançant procediment negociat expedient 2015/01, adjudicat el passat 11 de novembre de 2014 segons el quadre de puntuació següent:
ANTONIA GARCÍA SÁNCHEZ   95 punts
Empreses excloses… Llegeix més»