Participació

La vostra opinió ens importa… 

En aquest apartat es tractaran diferents qüestions, per tal que tots participem amb la millora constant del nostre centre. Tots els membres de la comunitat educativa som els protagonistes de la història del centre i per tant són molt important les vostres opinions.

Una bona opinió:

CORREU ELECTRÒNIC:

Anem a actualitzar totes els correus electrònics erronis!

ENLLAÇ D’OPINIÓ

LA COMUNICACIÓ:

Facebook, instagram, twitter, pàgina web, Clickedu… quines plataformes o xarxes socials utilitzes?

ENLLAÇ D’OPINIÓ

ENLLAÇOS D’OPINIÓ:

Si mirem el nostre centre, podem parlar de moltes coses. Quin fil d’opinió hauríem d’obrir?

ENLLAÇ D’OPINIÓ

LA MÚSICA:

Les entrades i sortides del centre/esbarjo les senyalitzem amb música actual. Vols ajudar-nos a triar la del mes vinent?

ENLLAÇ D’OPINIÓ