Informació general

 

Activitats físiques i esportives
Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural

Ensenyament: Formació professional

 • Grau: Grau mitjà
 • Titulació: Tècnic/a
 • Sistema: LOGSE
 • Família professional: Activitats físiques i esportives
 • Entorn: Físic i esportiu

Tècnic o tècnica en Conducció d’Activitats Fisicoesportives en el Medi Natural
Codi: CFPM 0101
Aquests estudis capaciten per fer de guia per senders i zones de muntanya a peu, en bicicleta o a cavall, on no són necessàries tècniques d’escalada ni d’alpinisme.La durada és de 1.400 hores (990 en un centre educatiu i 410 en un centre de treball) distribuïdes en un curs acadèmic.

Sortides acadèmiques

Amb aquests estudis s’obté el títol de tècnic o tècnica, que permet accedir:

 • al batxillerat,
 • a un cicle de grau superior de formació professional
Sortides professionals

La superació d’aquest cicle formatiu permet accedir al món laboral com a:

 • guia de turisme eqüestre,
 • guia d’itineraris en bicicleta,
 • acompanyador o acompanyadora de muntanya i
 • coordinador o coordinadora d’activitats de conducció i guiatge en la natura.

 Descripció, continguts, accés, tràmits, continuïtat