Preinscripció

CALENDARI PREINSCRIPCIÓ

Presentació de la sol·licitud al centre: del 29 de març al 9 d’abril.
Horari de secretaria: 8.30 a 14 h.

Més informacióhttp://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/

DOCUMENTACIÓ NECESSÀRIA:

 • SOL·LICITUD PREINSCRIPCIÓ DEGUDAMENT COMPLIMENTADA.
 • DOCUMENTACIÓ DE L’ALUMNE:
  • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DEL DNI/NIE.(OBLIGATORI MÉS DE 14 ANYS).
  • ORIGINAL I FOTOCÒPIA CARNET VACUNACIONS ACTUALITZAT.
  • CERTIFICAT O VOLANT MUNICIPAL DE CONVIVÈNCIA, QUAN EL DOMICILI HABITUAL QUE S’AL·LEGA NO COINCIDEIX AMB EL DEL DNI, NI AMB EL DE LA TARGA DE RESIDÈNCIA ON CONSTA EL NIE, O ES TRACTA DE PERSONES ESTRANGERES SENSE NIE.
 • ORIGINAL I FOTOCÒPIA DNI/NIE DELS PARES/TUTORS.
 • ORIGINAL I FOTÒCÒPIA LLIBRE DE FAMÍLIA.
 • ORIGINAL I FOTÒCÒPIA CARNET DE FAMÍLIA NOMBROSA, MONOPARENTAL, CERTIFICAT DE DISCAPACITAT…
Documentació necessària 
Sol·licitud de preinscripció

 

Share