Programa Escoles verdes

L’Institut d’Almenar participa en el programa Escoles Verdes des del curs 2013-2014. L’any vinent es preveu obtenir el segell d’Escola Verda.

Existeix un Comitè Ambiental format per diversos membres de la comunitat educativa que fomenten el treball per la sostenibilitat i l’ecologia, a través del seguiment d’un Pla d’Acció.

En aquesta línia, el nostre centre ha realitzat diverses actuacions, com ara subministrar a cada alumne/a de 1r d’ESO un Boc&Roll per evitar l’ús de paper d’alumini per embolicar entrepans, reubicar i identificar les papereres dels diferents espais del centre, realitzar el sistema SDDR a la cafeteria, ser punt de recollida de taps i de piles i, també, potenciar reunions amb l’ajuntament d’Almenar per dur a terme accions conjuntes.

RESPONSABLE: NÚRIA LABÈRNIA I JOAN CARLES FIOL

Share