Londres

Aquest curs la sortida que el centre preveu amb l’alumnat de 4t d’ESO per tal de realitzar el Treball de síntesi
“Activitats interdisciplinars en un país de llengua anglesa”, corresponent a aquest curs que tindrà lloc a Londres durant els dies 8, 9, 10, 11 i 12 d’abril de 2019.

En tractar-se d’una projecció del nostre centre a l’exterior, valorarem el bon comportament de l’alumnat abans d’autoritzar-lo a participar en la sortida.

Share