Cursos disponibles

SCRATCH INICIAL

Activitats complementàries.

Activitats complementàries per al curs de llengua catalana i literatura de 4t d'ESO

El Projecte de recerca està dirigit a l’alumnat de quart d’ESO i està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca que l’alumnat haurà de realitzar entorn un tema i que té com a finalitat última la realització d'un treball escrit que haurà d'exposar oralment.
Aplicació d'estratègies de recerca de feina relacionant les competències professionals amb les tècniques i recursos per a la recerca de feina.

Activitats d'aprenentatge i reforç

Mòdul professional que conté la formació associada a la funció de realització d'operacions de venda de productes seguint els procediments establerts i  tractament de les reclamacions.

El projecte integrat recull les unitats de competència desenvolupades del perfil professional de " l'Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic ", desenvolupades durant el curs.

Mòdul professional que conté la formació associada a les funcions de tramitar informació en línia, l'elaboració de documents informàtics mitjançant, el processador de textos, fulls de càlcul i aplicacions de presentacions.

Mòdul professional que conté la formació associada a la funció d'atenció i servei al client, tant en la informació prèvia com en la postvenda del producte o servei.

Activities to improve the receptive and communicative skills in English

Activities and resources to improve the receptive and communicative skills in English.
Keeping up to date with the latest news and events reported around the world

Curs d'Història de la Filosofia corresponent a la matèria de 2n de Batxillerat

UF-1- INNOVACIÓ EMPRESARIAL I EMPRENEDORIA.

UF-2- EMPRESA I ACTIVITAT ECONÒMICA.

UF-3- ADMINISTRACIONS PÚBLIQUES.

UF-4- FISCALITAT EMPRESARIAL BÀSICA.

A aquest curs moodle se li aplica la mateixa llicència que els materials originals dels quals s'ha fet adaptació per a moodle:

Reconeixement - NoComercial - CompartirIgual (by-nc-sa)

Llicenciat Creative Commons BY-NC-SA. (Reconeixement-No comercial-Compartir amb la mateixa llicència 3.0 Espanya).

Podeu veure el text legal complet a 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/3.0/es/legalcode.ca

La formació en centres de treball

M4 - Inserció  Sociolaboral (Montse Guasch)