Available courses

SCRATCH INICIAL

Activitats complementàries.

Activitats complementàries per al curs de llengua catalana i literatura de 4t d'ESO

El Projecte de recerca està dirigit a l’alumnat de quart d’ESO i està constituït per un conjunt d’activitats de descoberta i recerca que l’alumnat haurà de realitzar entorn un tema i que té com a finalitat última la realització d'un treball escrit que haurà d'exposar oralment.
Aplicació d'estratègies de recerca de feina relacionant les competències professionals amb les tècniques i recursos per a la recerca de feina.

Activitats d'aprenentatge i reforç

Mòdul professional que conté la formació necessària per realitzar activitats bàsiques de marxandatge en punts de venda.

El projecte integrat recull les unitats de competència desenvolupades del perfil professional de " l'Auxiliar de vendes, oficina i atenció al públic ", desenvolupades durant el curs.

Mòdul professional que conté la formació associada a les funcions de tramitar informació en línia, l'elaboració de documents informàtics mitjançant, el processador de textos, fulls de càlcul i aplicacions de presentacions.

Mòdul professional que conté la formació associada a la funció d'atenció i servei al client, tant en la informació prèvia com en la postvenda del producte o servei.

Activities and resources to improve the receptive and communicative skills in English.
Keeping up to date with the latest news and events reported around the world

Curs d'Història de la Filosofia corresponent a la matèria de 2n de Batxillerat

M4 - Inserció  Sociolaboral (Montse Guasch)