BATXILLERAT (del 27 maig al 3 de juny)

PREINSCRIPCIÓ CURS 2020-2021

  • QUAN? Del 27 de maig al 3 de juny de 2020.
  • COM? De forma TELEMÀTICA
  • ON? a través d’aquest portal: PREINSCRIPCIÓ ESCOLAR (enllaç inactiu fins al 27/05)
  • QUI? Totes aquelles persones que canviïn de centre i vulguin sol·licitar una plaça de 1r o 2n de batxillerat per al seu fill / filla per al curs 2020-2021.

 

Instruccions per al procés de preinscripció:

La sol·licitud s’ha de presentar al registre electrònic de la Generalitat mitjançant el formulari electrònic.

OPCIÓ 1.- Per poder utilitzar el formulari electrònic, cal identificar-se amb un certificat digital, com per exemple el DNI electrònic, o el sistema alternatiu d’identificació idCAT Mòbil, i el número d’identificació de l’alumne/a amb el qual consta al Registre d’Alumnes de Catalunya (RALC) i que es pot obtenir amb la Consulta de l’identificador de l’alumne. La direcció del centre on s’han cursat ensenyaments des del curs 2015-2016 també pot facilitar el número identificador de l’alumne/a a les famílies i, en casos excepcionals i durant el període de preinscripció, es pot sol·licitar aquest identificador a les àrees territorials del Departament d’Educació, acreditant-se amb el DNI o document equivalent.

El tràmit de presentació de la sol·licitud electrònica s’acaba amb l’enviament del formulari i no s’ha de presentar cap còpia al centre.

 

OPCIÓ 2.- Si no es pot utilitzar el formulari electrònic cal utilitzar el formulari amb suport informàtic. En aquest cas, cal enviar les dades amb aquesta eina dins el termini previst.  A continuació, cal enviar per correu electrònic el resguard de la sol·licitud i, acompanyat de la documentació acreditativa corresponent, escanejada o fotografiada per les dues cares, a la bústia electrònica oficial del centre demanat en primera opció dins el termini establert per presentar la documentació.

Alumnes que es preinscriuen a 1r de Batxillerat: 1bat@insalella.cat

Alumnes que es preinscriuen a 2n de Batxillerat: 2bat@insalella.cat 

DOCUMENTACIÓ: Per justificar els criteris de prioritat, en enviar la sol·licitud (tant l’electrònica com la de suport informàtic) s’executen les consultes telemàtiques a les diferents administracions. En el resguard de la sol·licitud es detalla si s’ha pogut verificar el criteri o no. Cal tenir en compte que la consulta de l’empadronament (i si no s’ha pogut verificar algun dels altres criteris també) es realitza en diferit. Així doncs, es rebrà un segon correu electrònic a l’adreça que s’ha fet constar en la sol·licitud, juntament amb la còpia del resguard. En aquest resguard es detallà la documentació que cal enviar per correu electrònic escanejada o fotografiada a la bústia electrònica oficial del centre educatiu que s’ha demanat en primera opció i en el termini establert.

Només es pot presentar una sol·licitud de preinscripció per persona però s’hi poden indicar peticions d’admissió en diversos centres, modalitats i règim, sempre ordenats per ordre de preferència.

Consulta la nostra oferta de places de BATXILLERAT per al curs vinent 2020-2021 en aquest ENLLAÇ