Estudiants

Els estudiants estan representats mitjançant el consell de delegats que coordina la seva participació en la vida de l’institut. El formen tots els delegats i subdelegats de totes les classes, els representants dels alumnes al consell escolar i al consell escolar municipal.

En el consell de delegats i delegades es debaten els temes que preocupen als alumnes i es coordinen les diferents activitats que organitzen els estudiants a l’institut.

A partir d’ara també podrem explicar la nostre opinió mitjançant el blog els estudiants.