Comunitat d’aprenentatge al núvol

Des del curs 2013-2014, la comunitat d’aprenentatge al Núvol promou algunes metodologies actives com l’aprenentatge cooperatiu i la gamificació amb el suport d’eines del núvol i/o apps per redactar o curar continguts. Per motivar els nostres estudiants i compartir les nostres experiències d’aprenentatge hem participat en diversos concursos:

         lX EDICIÓ         X Edició Edublogs
 

Consumopolis          
 

Aquest any ens presentem al “Mobile Learning Awards 2017”, concurs promogut pel programa mSchools. La nostra proposta es presenta a la modalitat “Millors experiències i propostes d’aula amb tecnologies digitals” i la podeu trobar al toolbox que és una plataforma on els docents poden compartir experiències en les quals s’utilitzen dispositius mòbils.

        
 

Podeu consultar la nostra experiència “Al núvol” al toolbox i/o veure la següent presentació que presenta els aspectes més rellevants de la nostra proposta.

Agraïm la feina de tots els nostres col·laboradors i col·laboradores 😉 ! Per seguir-nos visiteu alnuvol.info

Felicitem els guanyadors/es del concurs d’aquesta edició enllaç web