Animació i edició de la imatge digital

El dia 18 de març de 2017 se celebrarà la primera edició de la Jornada TACArt, dedicada a l’intercanvi d’experiències d’educació artística: visual i plàstica, música i dansaamb l’ús de tecnologia dins el món educatiu.

En aquesta jornada la Montse Agustí, professora de visual i plàstica del nostre centre, presentarà una experiència realitzada amb els estudiants de batxillerat titulada Animació i edició de la imatge. Dins del tema de la imatge en moviment, estan treballant, manipulant i editant imatges per després muntar-les i aconseguir entre el grup classe un petit projecte audiovisual.