Organigrama

DEPARTAMENTS CURS 2016-2017

EQUIP DIRECTIU

Director

Cap
d’Estudis

Coordinadora
Pedagògica

Secretària

Jesús Campa

Enrique Infantes

Carme Bielsa

Olalla Martínez

DEPARTAMENT LLENGUA CATALANA

Aureli Barrull

Tutor 2n ESO B

Gemma Aldevert

Tutora 1r ESO E/ Coordinació 1r ESO/ Cap de departament

Nuria Miró

Tutora 1r ESO B

Iolanda Mesalles

Tutora  3r ESO D

Laura Garcia

Professora aula acollida

Judith Flix

Professora

DEPARTAMENT LLENGUA CASTELLANA

Olalla Martínez

Coordinació lingüística/ Secretària

Lourdes Palacio

Tutora 3r ESO B/ Coordinació Biblioteca/ Cap de departament

Carlos Rizos

Coordinació Revista

Ignacio Garrido

Professor/
Coordinació Biblioteca

Ana María Gea

Professora

DEPARTAMENT LLENGÜES ESTRANGERES

Marta Ingla

Cap de departament/ Tutora 1r ESO D

Salomé Doladé

Tutora 1r ESO C

Núria Casals

Coordinació activitats extraescoloars

Carme Gil

Tutora 1r BAT A

Mª Rosa Calzada

Professora

Iolanda Domínguez

Professora Francès

 DEPARTAMENT CIÈNCIES NATURALS

Alícia Moyes

Tutora 2n ESO C

Pilar Prats

Tutora 3r ESO A/ Coordinació 3 ESO

Carme Bielsa

Coordinadora pedagògica/ Coordinació batxillerat

Mariona Joseph

Tutora 4t ESO C

José M. Pérez

Tutor 2n Bat A

Baldiri Salvadó

Cap de departament

Gemma Inglés

Professora

Carles Santolaria

Professor

 

DEPARTAMENT CIÈNCIES SOCIALS

Ramona Huguet

Cap de Departament

Rosa Pla

Professora

Jaume Estiarte

Tutor 3r ESO C

Imma Dadon

Tutora 2n BAT B / Coordinació treball x tasques

Daniel Fernández

Tutor 4t ESO A/ Coordinació web-moodle/ Coordinació de 4t ESO/ Coordinador ESO

Jordi Sanahuja

Tutor 1r ESO A

Montse Català

Professora

Laura Berenguer

Professora

DEPARTAMENT EDUCACIÓ FÍSICA

Sònia Sabaté

Tutora 4t  ESO B/ Coordinació riscos laborals/

Victor Anguiano

Tutor 2n ESO A/  Coordinadora 2 ESO

Eduard Besora

Professor

DEPARTAMENT EDUCACIÓ VISUAL I PLÀSTICA

Alba Rosanes

Cap de departament

Antonieta Giné

Professora

DEPARTAMENT DE MÚSICA

Joan Ramon Argany

Cap de departament

Rafel Iniesta

Professor

 DEPARTAMENT DE PSICOPEDAGOGIA

Assumpta Baró

Professora d’orientació educativa/ Coordinació mediació

Rosa Gòdia

Coordinació USEE/ Cap de departament

Carme Alimbau

Professora USEE/ Professora d’orientació educativa

DEPARTAMENT DE MATEMÀTIQUES

Esther Aguilar

Professora

Enrique Infantes

Cap d’Estudis

Susana Lohan

Coordinació treball x tasques/ Cap de departament/ Tutora 1r BAT B

Núria Bové

Professora

Roger Marí

Professor

Raquel Gómez

Professora

Carles Santolaria

Professor

 DEPARTAMENT DE TECNOLOGIA

Joan Masanés

Professor

Chus Mayos

Tutora 2n ESO E

Carmen Dadón

Coordinació informàtica/ Cap de departament

Jesús Campa

Director

Francesc Barrachina

Professor

Rebeca Barrera

Professora