curs 9-10 i anteriors

Coral juny 2009 maig 2008
març 2008 maig 2007
abril 2007 març 2007
abril 2006 desembre 2005
juny 2005 maig 2005
abril 2005 juny 2004
abril 2004 3rA, construeix l’hivernacle
febrer 2002