Convalidacions

Convalidacions cicles formatius

(tràmit fora de termini)

Termini presentació sol·licituds: del 21 d’octubre al 27 de novembre de 2020
✔ Imprès sol·licitud amb indicació dels documents a adjuntar:

Per més informació consulteu el Dept. d’Educació: veure informació