Aula d’Acollida

L’institut Vila de Gràcia compta amb una Aula d’acollida.

Professorat Departament
Mercè Mitjanes / Pere Timoner
Seminari de Llengua Catalana / Ciències Socials
Tot l’alumnat nouvingut  que arriba al Vila de Gràcia compta amb aquest servei de suport.
L’aula d’acollida és un mètode educatiu per a donar resposta a les necessitats de l’alumnat nouvingut. Té com a principi bàsic garantir l’aprenentatge de la llengua a partir d’una atenció personalitzada. L’estructura organitzativa que s’hi aplica garanteix l’adquisició d’aquesta competència lingüística, i ofereix un currículum adaptat per tal que aquest es vagi integrant a les aules ordinàries. D’aquesta manera es vetlla, també, per les necessitats emocionals i personals de l’alumnat nouvingut.Es considera alumnat nouvingut aquell que s’ha incorporat en els darrers vint-i-quatre mesos en el sistema educatiu català. La seva arribada al centre és un repte per a la comunitat educativa, ja que sovint els educands presenten desigualtats de condicions envers el grup ordinari i per tant s’ha de procurar reduir al màxim les condicions perjudicials.
Gràcies al paper de l’aula d’acollida, els i les alumnes estableixen vincles d’amistat tant amb aquells que provenen d’orígens diversos com amb aquells amb qui comparteixen llengua i/o procedència.
La metodologia de les aules d’acollida es basa en una estratègia pedagògica que fomenta el treball cooperatiu, les relacions personals per afavorir l’aprenentatge mutu i l’apropament de la llengua mitjançant les vivències quotidianes.