– Què estudiar

queestudiar

 

queestudiar

Podeu trobar més informació clicant a la imatge o en el link seguent: http://queestudiar.gencat.cat/ca/

ALTRES ESTUDIS

Proves d’accés als cicles formatius de grau superior

Proves d’accés als cicles formatius de grau mitjà

Educació secundària obligatòria per adults. Accés i preinscripció

Escoles oficials d’idiomes (EOI). Accés i preinscripció

Ensenyaments de dansa de grau professional. Accés i matrícula

Ensenyaments de música de grau profesional. Accés i matrícula

Ensenyaments esportius. Cicles de grau superior. Accés i preinscripció

Ensenyaments artístics superiors. Art dramàtic, dansa,
música, conservació i restauració de béns culturals,
disseny. Accés i preinscripció

Ensenyaments esportius. Cicles de grau mitjà. Accés i preinscipcions

Ensenyaments artístics d’arts plàstiques i disseny. Cicles de grau superior. Accés i preinscripció