Orientació Educativa

Composició:

  • Imma Coma
  • Eva Adell

Presentació:

El centre disposa d’un POE (professor d’orientació educativa) que es coordina amb els altres professors del centre i desenvolupa l’orientació acadèmica i professional dels alumnes de l’ESO. Sovint també es coordina amb l’EAP i altres serveis externs de la zona: SS.SS (Serveis Socials), CSMIJ (Centre de salut mental infantil i juvenil), PIJ (punt d’informació juvenil), Pla jove de formació-ocupació, entre d’altres.

L’actuació principal va dirigida als següents àmbits:  atenció a l’alumnat amb més dificultats per aprendre; suport a l’acció tutorial; i orientació a l’alumnat.

Activitats organitzades pel seminari:

Tallers de diversificació curricular: Tastets d’oficis (Programa Èxit 2) Alumnes de 3r i 4rt ESO

Sortida a Porta 22 (BCN-Activa) alumnes de 4rt ESO

Sortida al punt d’informació juvenil Gràcia – Espai Jove La Fontana (PIJ)   

Adreces i webs d’interès:

www.gencat.cat/educació

www.xtec.cat/tutoria

www.xtec.cat/web/currículum

www.edubcn.cat

www.edu365.cat/estudiar/index

www.grajove.cat  (GRA servei d’orientació acadèmica)

www.fundaciobcnfp.cat (Formació professional)

http://unportal.cat (Orientació Batxillerat)

http://www14.gencat.cat/qpq (Universitats catalanes)