Música

Composició:

  • Joan Marc Marsal

Presentació:

L’objectiu del Departament de Música és que, al mateix temps que els alumnes adquireixen coneixements específics de l’àrea de Música, aprenguin, en la mesura del possible, a cantar (fins ara hem participat tots els cursos en el projecte “Òpera a Secundària”), els rudiments dels instruments d’Orff (per poder fer música en grup), gaudir amb la música i el cinema, el jazz i el rock.

Algunes de les activitats organitzades pel seminari:

Visita de 1r d’ESO al Museu de la Música (2016)

Visita de 1r d’ESO al Museu de la Música (2016)

Òpera a Secundària (2016)

Visita a un assaig a l’Auditori (2016)

Òpera a Secundària (2012)