Matemàtiques

Composició:

  • Cesc Moliné
  • Francesc Marquès
  • Álvaro Ocaña
  • Laura Conti

Presentació:

El Departament de Matemàtiques pretén donar a l’alumnat eines matemàtiques que li serveixin d’instrument per analitzar, interpretar i valorar l’entorn. Si l’alumnat assoleix la competència matemàtica podrà resoldre problemes i situacions relacionades amb la vida quotidiana, el coneixement científic i matemàtic, i el món laboral i social.

Activitats organitzades pel seminari:

Participació a les proves esprint 2016

Activitats 1r d’ESO: Itinerari “Pla Cerdà” i proves Cangur.

Activitats 2n d’ESO: Participació a les proves Esprint i proves Cangur

Activitats 3r d’ESO: Participació a les proves Esprint i proves Cangur

Activitats 4t d’ESO: Participació a les proves Esprint i proves Cangur

Activitats 1r Batx: Xerrada-taller organitzada per la Facultad de Matemàtiques UB i proves Cangur.

Activitats 2n Batx: 2m de Batx: Xerrada-taller organitzada per la Facultad de Matemàtiques UB i proves Cangur.

Activitats programades pel curs 2012-13

Activitats 1r d’ESO: Itinerari “Pla Cerdà”

Activitats 2n d’ESO: Sortida a Cosmocaixa en col·laboració amb el Seminari de Física i química

Activitats 3r d’ESO: Participació a les proves Cangur

Activitats 4t d’ESO: Participació a les proves Cangur. Assistència al Matefest organitzat per l’alumnat de la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona.

Activitats 1r Batx: Assistència a la conferència – taller organitzada per la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona

Activitats 2n Batx: Assistència a la conferència – taller organitzada per la Facultat de Matemàtiques de la Universitat de Barcelona