Llengua i Literatura Catalanes

Composició:

  • Gemma Cabot
  • Mercè Mitjanes
  • Míriam Sadurní

 Presentació:

El Departament de Català té com a objectius l’assoliment per part de l’alumnat de les competències bàsiques de la llengua. Això significa que siguin plenament autònoms i competents en els usos formals, no formals i normatius de la llengua, en l’àmbit oral, escrit i audiovisual, amb especial atenció a les noves tecnologies. Creiem indispensable que siguin capaços de fer-ne un ús crític i reflexiu per esdevenir ciutadans de ple dret.

Activitats organitzades pel departament: