Física i Química

Composició:

  • Aracel·li Cabrero
  • Gemma Pagerols
  • Evaristo Peñalba

 Presentació:

Des del seminari de física i química pretenem promoure en els joves l’interès per fer-se preguntes sobre fenòmens quotidians i cercar-ne respostes científiques, tot realitzant observacions, contrastant solucions i comunicant conclusions.

D’aquesta manera podran interpretar el món que els envolta, prendre decisions de manera informada i ser conscients dels beneficis dels avenços científics en la nostra societat.