Educació Física

Composició:

  • Laia Cabrol

Presentació:

El departament d’educació física té l’objectiu de millorar la condició física dels alumnes, conèixer diferents pràctiques esportives que podem realitzar tant en el nostre centre com mitjançant les sortides que realitzem dins la programació del departament. L’objectiu més important és crear uns hàbits esportius en els nostres alumnes i la seva pròpia autonomia a l’hora de desenvolupar-los.

Activitats organitzades pel departament: