Ciències Socials

Composició:

  • Elena Alvarez (geografia i història)
  • Joan Boloix (geografia i història)
  • Paco Benítez (geografia i història)
  • Tate Arnau (filosofia)
  • Mar Vara (cultures religioses i ciutadania)
  • Pere Timoner (economia)

 Presentació:

L’objectiu del Departament de ciències socials és el d’ajudar a l’alumnat a comprendre millor el món on viu, des del coneixement però també des d’una actitud crítica i alhora solidaria amb el que l’envolta.

Les activitats que organitza el departament  van des de sortides matinals a museus o llocs d’interès, excursions d’un dia, assistència a xerrades i conferències, el viatge a Madrid a 2n de batxillerat  i la col·laboració en moltes activitats interdisciplinars, amb altres departaments de l’Institut,  com en els projectes d’hemodonació o la sortida a Montserrat.

 Activitats organitzades pel seminari:

Jornada de la diversitat 3r d’ESO (2016)

Apadrinaments 1r-4t d’ESO (2016)

Concert solidari (2016)

Visita  al Museu Egipci de Barcelona,

Visita a una sinagoga i una mesquita,

Visita al Monestir de Sant Cugat

Excursió a Montserrat i les coves del Salnitre

Excursió a la Garrotxa

Visita al refugi de la plaça del diamant

Visita a l’escola de consum, i a alguna  empresa o institució financera

Excursió a la ruta de l’exili (la Jonquera, Argelès i Elna) 2013

Projecte d’aprenentatge i serveis amb Amnistia Internacional