Matrícula PAU 2020

Alumnat que acaba el 2n de batxillerat a Catalunya l’any de les proves

Convocatòria de juny

Els alumnes matriculats a 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya han de fer la matrícula en dues fases: prematrícula i matrícula definitiva.

  • PREMATRÍCULA: del   al  de març de 2020.

Els estudiants matriculats de 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya cal que triïn les matèries de les quals s’examinaran, prèviament a la matrícula definitiva de les proves. El resguard obtingut en aquest tràmit no és un rebut de pagament.

Aquesta prematrícula no serà modificable en cap cas pel que fa a les matèries triades:

– llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià)

– cap de les matèries comunes d’opció (Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Fonaments de les arts)

  • MATRÍCULA DEFINITIVA: (pas obligatori per poder realitzar les proves), al portal d’accés a la universitat, del  al  de maig de 2020 (pendent d’aprovació).
  • En el cas d’examinar-se de la fase específica, triar definitivament les matèries de modalitat d’aquesta fase, un màxim de tres (només entre les triades a la prematrícula).
  • Imprimir el resguard de pagament.
  • Pagar les taxes dins el termini del  al  de maig de 2020

Convocatòria de setembre

  • Matrícula del  al  de juliol de 2020.
  • Imprimir el resguard de pagament.
  • Pagar les taxes dins el termini del  al  de juliol de 2020.

Més informació: