Matrícula PAU 2018

Alumnat que acaba el 2n de batxillerat a Catalunya l’any de les proves

Convocatòria de juny

Els alumnes matriculats a 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya han de fer la matrícula en dues fases: prematrícula i matrícula definitiva.

  • PREMATRÍCULA: del 6 al 20 de març de 2018.

Els estudiants matriculats de 2n curs de batxillerat en un centre de secundària de Catalunya cal que triïn les matèries de les quals s’examinaran, prèviament a la matrícula definitiva de les proves. El resguard obtingut en aquest tràmit no és un rebut de pagament.

Aquesta prematrícula no serà modificable en cap cas pel que fa a les matèries triades:

– llengua estrangera (Alemany, Anglès, Francès o Italià)

– cap de les matèries comunes d’opció (Llatí, Matemàtiques, Matemàtiques aplicades a les ciències socials, Fonaments de les arts)

  • MATRÍCULA DEFINITIVA: (pas obligatori per poder realitzar les proves), al portal d’accés a la universitat, del 16 al 31 de maig de 2018 (pendent d’aprovació).
  • En el cas d’examinar-se de la fase específica, triar definitivament les matèries de modalitat d’aquesta fase, un màxim de tres (només entre les triades a la prematrícula).
  • Imprimir el resguard de pagament.
  • Pagar les taxes dins el termini del 16 al 31 de maig de 2018 (31 de maig últim dia de pagament).

Convocatòria de setembre

  • Matrícula del 12 al 24 de juliol de 2018.
  • Imprimir el resguard de pagament.
  • Pagar les taxes dins el termini del 12 al 24 de juliol de 2018.

Més informació:    Informacio-matricula-PAU-2018