Procediments administratius

Anunci de Licitació del servei de Neteja de l'Institut Vidreres

En data 16 de novembre de 2018 s'ha iniciat el procés de renovació del servei de neteja de l'Institut Vidreres per a l'any 2019. Podeu consultar la documentació de l'expedient del contracte de neteja del nostre centre a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP):

Darrera modificació: dimecres, 21 novembre 2018, 11:44