Preinscripció - Cicles formatius

PREINSCRIPCIÓ CICLES FORMATIUS (SMX)

CURS  2018/19       

2018

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Maig

14

15

16

17

18

21

22

23 24

Preinscripció i matriculació  CFGM    Curs  2018-19

Presentació de les sol·licituds: del 14 al 24 de maig.

 

Horari de Secretaria per formalitzar la preinscripció: Matí de les 8.30 a les 13’30 hores (de dilluns a divendres). Tarda de dilluns i dimarts de 16 a 17 hores.

Documents que cal presentar

Documentació identificativa

 

.Sol·licitud de preinscripció, que trobareu als centres docents o a la pàgina http://queestudiar.gencat.cat/ca/preinscripcio/estudis/fp-gm/

. Fotocòpia del DNI, NIE o passaport de l'alumne. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen. Original i fotocòpia del DNI o NIE del pare, mare o tutor (si l’alumne és menor d’edat).

. Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor. Si són estrangers passaport o NIE. (Si l'alumne/a és menor d'edat)

. Original i fotocòpia de la TIS de l’alumne.

 

 Documentació acadèmica

 . Certificació de la qualificació mitjana dels estudis que en permeten l’accés o de la qualificació de la prova d’accés.

 . En el cas d’alumnes amb l’ESO acabada, certificació acadèmica de la qualificació mitjana numèrica de l’etapa, o bé, en el cas d’estudis antics, original i fotocòpia de la pàgina 27 del llibre d’escolaritat d’ensenyament bàsic, si hi apareix la qualificació mitjana de l’etapa en forma numèrica.

 . Si l’alumne/a encara cursa els estudis en el moment de presentar la sol·licitud d’admissió, certificació de la qualificació mitjana dels cursos d’aquests estudis ja avaluats definitivament.

 

 La falsedat de les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 18/19, la invalidació dels centres de prioritat que puguin correspondre.

 Calendari de preinscripció i matriculació del curs 18/19 :

 

1

Publicació de l’oferta inicial

5 de maig

2

Presentació de sol·licituds

Del 14 al 24 de maig

3

Publicació llistes amb el barem provisional

5 de juny

4

Termini per presentar reclamacions

Del 6 al 8 de juny

5

Publicació de les llistes amb el barem definitiu

13 de juny

6

Sorteig del número per al desempat

14 de juny

7

Publicació de l'oferta final

29 de juny

8

Publicació de les llistes d'alumnat admès

3 de juliol

9

Període de matrícula

Del 4 a l'11 de juliol

 

 Baixa aquest document en PDF

 

 

 


Darrera modificació: dimarts, 15 maig 2018, 20:52