Preinscripció 2018-19 - ESO


2018

Dilluns

Dimarts

Dimecres

Dijous

Divendres

Abril
13

  16 17 18  19 20 

23

24

      

  

Preinscripció i matriculació      Curs  2018-19

 

Presentació de les sol·licituds: del 13 al 24 d’abril.

 

Horari de Secretaria per formalitzar la preinscripció: Matí de les 8.30 a les 13.30 hores (de dilluns a divendres). Tarda de dilluns i dimarts de 16 a 17 hores.

 

Documents que cal presentar

 Si no es presenta tota la documentació que es demana no es podrà formalitzar la preinscripció.

 1.     La sol·licitud de preinscripció, que us facilitaran gratuïtament a qualsevol centre docent o a la pàgina http://queestudiar.gencat.cat/es/preinscripcio/

2.     Fotocòpia del DNI de l’alumne/a. Si és estranger, passaport o NIE. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

3.     Fotocòpia del DNI del pare, mare o tutor. Si són estrangers, passaport o NIE. Si es tracta d'estrangers comunitaris, document d'identitat del país d'origen.

4.     Fotocòpia del llibre de família o documents relatius a la filiació.

5.     Fotocòpia de la TIS (tarjeta d’identificació sanitària) de l’alumne.

  

També cal aportar la documentació acreditativa dels diferents criteris específics, generals i complementaris de baremació. Només s’ha de presentar si s’al·leguen.

 

Criteris específics

 .  Adscripció al centre. Els centres adscrits a l’Institut de Vidreres són: CEIP Salvador Espriu i CEIP Sant Iscle.

 Criteris generals

 . Existència de germans matriculats o pares o tutors que treballen al centre (40 punts). Aquesta puntuació també s’aplica quan els germans estan matriculats al CEIP Salvador Espriu o CEIP Sant Iscle.

. Proximitat al centre.

-          Domicili familiar dins l’àrea de proximitat (30 punts). Si el domicili familiar no és el que consta al DNI s’ha d’acreditar l’actual domicili amb un certificat d’empadronament.

-          Treball dins l’àrea de proximitat (20 punts). S’ha d’acreditar amb un certificat del lloc de treball.

. Beneficiaris de l’ajut de renda mínima d’inserció (10 punts). S’ha de presentar la documentació acreditativa de ser beneficiari/ària de la prestació econòmica de renda mínima d’inserció.

. Disminució igual o superior al 33% de l’alumne/a, pare, mare o germans (10 punts). S’ha d’acreditar amb el certificat de disminució expedit pel Departament de Benestar Social i Família.

 

Criteris complementaris

 . Família nombrosa o monoparental (15 punts). S’ha d’acreditar amb el carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

. Malaltia crònica del sistema digestiu, endocrí o metabòlic, inclosos els celíacs (10 punts). S’ha d’acreditar amb un certificat mèdic.

. Si el pare, la mare, el tutor/a o un germà/na han estat escolaritzats en el centre (5 punts).

 

La falsedat de les dades aportades comporta, d’acord amb la Resolució de preinscripció i matriculació del curs 18/19, la invalidació dels centres de prioritat que puguin correspondre.

 

Calendari de preinscripció i matriculació del curs 18/19 :

  

Presentació de sol·licituds

Del 13 al 24 d’abril

1

Publicació llista de sol·licituds baremades

3 de maig

2

Termini de reclamació al barem provisional

Del 4 al 8 de maig

3

Publicació de la llista un cop resoltes les reclamacions

10 de maig

4

Sorteig del número de desempat

11 de maig

5

Publicació de la llista ordenada definitiva

15 de maig

6

Publicació de l'oferta final

11 de juny

7

Publicació de les llistes de l'alumnat admès

12 de juny

8

Període de matrícula 1r ESO

Del 21 al 27 de juny

9

Període de matrícula o confirmació de plaça 2n, 3r i 4t ESO

Del 25 al 29 de juny

10

Període de matrícula extraordinària pels pendents d’exàmens de setembre

Del 5 al 7 de setembre


Baixa aquest document en PDF

Darrera modificació: dimecres, 16 maig 2018, 08:28