Ajuda: "Cerca cursos"

Optativa de robòtica a 2n ESO

Lloc on l'alumne trobarà material didàctic per assolir i completar els seus coneixements de l'assignatura.

Apunts, exercicis .... de l'àrea de tecnologies.