Aula d’Acollida

La nostra tasca principal a l’aula d’acollida és fer l’acompanyament d’adaptació dels alumnes nouvinguts al centre i la seva immersió en la llengua catalana, ja que el català és la llengua vehicular de l’institut i de la gran majoria de matèries que s’imparteixen.

Intentem que l’aula, a part de ser un espai d’aprenentatge, també sigui un lloc proper per a l’alumnat nouvingut on expressin les seves inquietuds, dubtes i on estiguin informats de tot el que necessitin.

Al principi, els alumnes passen més hores a l’aula d’acollida que a l’aula ordinària (el grup-classe), però a mesura que avancen i van assolint les competències bàsiques de la llengua catalana, van incorporant-se progressivament a les classes i matèries que els correspon per curs fins que finalment deixen d’anar a l’aula d’acollida (tot i que sempre se’ls fa un seguiment).