Preinscripció 2021 – 2022

IMPORTANT: Aquest any s’ha eliminat la necessitat de presentar la sol·licitud i la documentació en paper al centre, i s’ha de fer tot el tràmit de forma telemàtica. A “preinscripcio.gencat.cat” trobareu la sol·licitud i tota la informació al respecte.

Termini de presentació de sol·licituds: Del 17 al 24 de març de 2021

Telèfon d’atenció: Des del dia 17 de març estarem a la vostra disposició al telèfon de l’institut 671 763 023 per aclarir qualsevol dubte o per ajudar-vos amb el tràmit telemàtic.  L’horari d’atenció serà de: 9 a 14 hores 

DADES D’INTERÈS

Oferta de places

Nombre de grups a efectes de matrícula per al curs 2021 -2022: 

  • 1r d’ESO: 2 grups
  • 2n d’ESO: 3 grups
  • 3r d’ESO: 3 grups
  • 4t d’ESO: 3 grups

El centre disposa d’una unitat de Suport Intensiu a l’Escolarització Inclusiva (SIEI) i del Projecte Singular “Terramar” per alumnes de 4t d’ESO

Escoles de primària adscrites al nostre institut

  • Escola Marià Manent

Àrea de proximitat del nostre institut: Municipi de Premià de Dalt

Projecte Educatiu de Centre (PEC):  Podeu llegir el nostre PEC en aquest enllaç

Carta de compromís educatiu:  Podeu llegir la carta de compromís educatiu en aquest enllaç.

Ajuts a les famílies dels Ajuntaments de Premià de Dalt i de Premià de Mar per al pagament de llibres de text i llicències digitals, lectures, material i activitats escolars.

Quota de material: Les famílies fan una contribució anual de 60 euros per les despeses de material.

Activitats i sortides: Les famílies fan una contribució anual d’aproximadament 70 euros pel pagament de sortides i activitats.

Les famílies amb dificultats econòmiques i que necessitin un ajut s’hauran de dirigir als Serveis Socials de l’Ajuntament, que ens trametrà la valoració pertinent.

AMPA: Comptem amb una Associació de Mares i Pares que col·labora activament en diferents dinàmiques de l’institut.