Pla TAC

La integració plena de les tecnologies en un centre educatiu es pot enfocar com un procés d’innovació i gestió del canvi, que afecta, d’una banda, tots els seus integrants i, de l’altra, aspectes de funcionament: pedagògic, formatiu, organitzatiu i tecnològic. Per facilitar que aquest procés es desenvolupi de forma harmònica, és necessari un Pla TAC (tecnologies per a l’aprenentatge i el coneixement) específic que formi part del projecte educatiu del centre.

Us compartim el Pla TAC del nostre centre: Pla TAC