Informacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya.

Benvolgudes famílies,

Us fem arribar diferents informacions del Departament de Salut de la Generalitat de Catalunya:

  • L‘Autorització per al procediment de gestió de casos i contactes de la COVID-19 als centres educatius  és per a autoritzar a poder fer la PCR a l’escola, en cas que sigui necessari. En cas de no autoritzar o no tenir l’autorització de l’infant, serà la família la responsable de fer la PCR a l’infant i en cap cas, aquest quedarà exempt de fer la quarantena indicada.

Les hem donat en paper a l’alumnat i les heu de retornar signades al tutor de grup.

  • Dues infografies que podeu facilitar a les famílies sobre l’aïllament preventiu tant pels contactes estrets com pels casos positius.

Cordialment

Autoritzacions Famílies  proves CRP

consells-aillament-domiciliari

aillament-preventiu-contactes-estrets

Equip directiu