Utilització de la web i de l’app del mòbil de GEISOFT(G-assist)

El nostre centre utilitza la plataforma Geisoft per a fer la gestions de’assistència seguiment d’aula  i convivència de l’alumnat.

Teniu dues opcions per utilitzar-ho com a pares:

App G-assist

Hi ha un vídeo del proveïdor https://vimeo.com/286914618 en el que els dos primers minuts us explica l´app però us apareix el format anterior a la última actualització.
Per baixar l’aplicació cal anar si teniu smartphohe Android a Google Play o App Store en el cas de smartphohe Apple , buscar i instal·lar G-assist.
Un cop instal·lada l´app cal seleccionar el centre en el desplegable i introduir l’usuari/contrasenya que us vam donar a les reunions de pares.

Si no vareu poder venir, teniu un sobre a consergeria amb l’usuari i contrasenya. Cal aclarir que cada família té el mateix usuari, per tant si teniu dos o tres fills, quan hi entreu us trobareu tots els vostres fills.

Aquest any només s’han repartit les contrasenyes de 1r d’ESO,l’any passat es van repartir a tots els cursos, si sou d’un altre curs i no les teniu, les podeu venir a buscar a consergeria.

Un cop fet el login trobeu una pantalla amb el nom de l’alumne i cinc icones que corresponen a diferents accions: horari, incidències, tutoria, tasques i notificacions.

Web de G-assist

Hi ha un vídeo del proveïdor https://vimeo.com/286914618 en el que els dos primers minuts us explica l´app però us apareix el format anterior a la última actualització, i a partir del minut 2’ com utilitzar el G-assist via web, que no ha canviat i que és de recomanada visualització.
Quan entreu a la pàgina del centre: https://gassist.insvacarisses.cat/ , cal introduir usuari/contrasenya que us hem comentat abans, marcar el número escrit i entrar.

Us recomanem que sempre que vulgueu sortir del sistema ho hem de fer clicant la icona de la finestra de sortir de color vermell a dalt a la dreta.

Per qualsevol dubte, contacteu amb nosaltres.